طراحی سایت آموزشی Durunica

سایت آموزشی Durunica
فعالیت خود را با عنوان مشاوره و خدمات مهندسی آغاز نمود. رویکرد این وب سرویس بر این اساس بوده که بتوان جامعه ایی از مهندسین حرفه ایی جهت پیشبرد اهداف کشور ایجاد نماید.
طراحی کاربند پسند و واکنش گرا ، پخش ویدئو ، فروش آنلاین دوره های درسی و شرکت در دوره ها ، ثبت نام دانشجویان و مدرسان