طراحی لندینگ پیج آتی ساز بازار

کارگزاری آتی ساز بازار
طراحی رابط کاربری (UI) و تجربه کاربری (UX) لندینگ پیج انگلیسی جهت معرفی خدمات و معرفی سایت آتی ساز بازار
طراحی واکنشگرا (Responsive) برای نمایش صحیح در دیوایس های گوناگون
طراحی لندینگ پیج طراحی سایت بورس طراحی  سایت کارگزاری بورس