15 صفحه 404 خلاقانه

صفحه ۴۰۴ خلاقانه صفحه‌ای است که کاربران از دیدن آن ناراحت نمی‌شوند. زمانی که شما از سرور می‌خواهید که به شما صفحه‌ای نشان دهد و آن صفحه وجود ندارد، سرور به شما کد وضعیت 404 را اعلام می‌کند، این کد به معنی page not found یا "صفحه پیدا نشد" است. ا